Odpověď na: Podzimní fórum :-)

Fóra Ostatní Podzimní fórum :-) Odpověď na: Podzimní fórum :-)

#90821
kachna

Zadání práce pro třeťáka na st-pá
Čtvrtek
Matematika Dělení 5
PS 6/6 a 7/2 (první 4 sloupce – sčítání a odčítání) opsat a vypočítat do sešitu, 7/1, 4, 5 – u slovní úlohy cv. 4 – udělat zápis, příklad a odpověď do sešitu
Český jazyk + ČJ psaní Slova s dě, tě, ně…
PS s. 7 a uč. 18/1 (doplň a opiš do sešitu)
Prvouka Povrch České republiky
učebnice s. 18 – přečtěte si text, najděte nížiny a řeky (alespoň Labe, Vltava, Morava) a zakreslete a pojmenujte si je do mapy v sešitě. Popovídejte si, kde jste byli na výletě, či na dovolené v ČR, máte-li možnost, ukažte si to na mapě ČR.
Nadmořská výška Liběchova je 171 m n.m. – děti by měly vědět, minulou hodinu jsme si říkali 
Pátek
Český jazyk Párové souhlásky
PS 8, uč. 47/cv. 2 a), b) – z cvičení a) napište do sešitu pouze slova s vynechanými písmeny
Matematika Násobení 6 – úvod
PS 7/2 (zbytek cvičení – stačí výsledky do PS), 8/1, 2, 3 (Pozor ve cv. 1 na „o pět méně“ x „5krát méně“)
PS 9/1, 2, 3
Začínáme násobky čísla 6, schválně chci úvod před víkendem, ať je čas, aby si to sedlo (půlku násobků 6 už umí). Tak jako u jiných násobků, o víkendu si přes den dvakrát, třikrát vzpomeňte a řadu násobků s dětmi procvičte (ideálně ať ji vyjmenují i se zadáním tj. „jednou šest je šest,….. šest krát šest je třicet šest…), když budete mít pocit, že to jde, zkuste klidně i dávat příklady na přeskáčku
Český jazyk Čtení a psaní
Učebnice ČJ 47/1 – přečti si básničku (budeš potřebovat zrcátko) a b) – do sešitu napiš věty správně (nápověda pouze pro rodiče – děti zkuste nechat pracovat samotné, nebo je jen naveďte – ve větách jsou vždy prohozená slova – např. pohádka a pátek…)
Čítanka s. 28-29 Dvě anekdoty o žábě
Výtvarná výchova Podzimní barvy
Na vycházce (kterou vám naordinoval kolega tělocvikář ) si nasbírejte alespoň pět různých barevných listů (z 5 různých stromů či keřů), vezměte si papír a pastelky, nebo vodovky, listy na něj nakreslete či namalujte podle skutečnosti (tvar, barvy). Listy nevyhazujte, ale vylisujte (ještě je použijeme).
A když cestou najdete pár kaštanů, bukvic, jeřabin, oříšků – prostě čehokoliv, co souvisí s podzimem, vezměte to do kapsy, bude se vám to hodit na příští výtvarnou výchovu.
jako úkol na pracovní činnosti si nasbírejte ve vašem okolí nějaké kaštany, šišky, šípky, kamínky, žaludy, bukvice, prostě, to, co je pro vás dostupné. Potom z toho poskládejte nějaký pěkný obrázek (sluníčko, ježečka, …. cokoliv, co vás napadne). Nemusíte to lepit, stačí, když mi obrázek nafotíte na mobil a pošlete jako přílohu do Bakalářů.
Úkol prosím splňte do pátku 16.10. do 18:00.
a úkol z hudební výchovy na tento týden máte na čistý bílý papír nakreslit NOTOVOU OSNOVU (nezapomeňte, že má 5 linek), napsat HOUSLOVÝ KLÍČ a STUPNICI C-DUR. Jak by to mělo vypadat posílám v příloze.
Lekce 4, str. 10 – 11
Zopakuj si slovíčka ze strany 10 – 11 ústně i písemně.
Do školního sešitu vypracuj cvičení 6 na str. 11
V pracovním sešitě doplň všechna cvičení na str. 11
protože se neuvidíme v tomto týdnu na hodinách TV, nezapomeňte se každý den projít na čerstvém vzduchu alespoň hodinu, pokud budete mít možnost, zkuste si také zaběhat v terénu jak jsme společně trénovali, zkusit si třeba hod s míčem na zvolený terč (třeba strom), potrénovat hod do dálky, nebo skoky přes přírodní překážky.
středa 14. 10.
ČJ – opakujeme dě, tě, ně a párové souhlásky
Dodělat pracovní list: dě, tě, ně (s.30/4) a s. 42 párové souhlásky – děti mají tento list podepsaný a rozpracovaný (ze včerejška)
Mat – dělení 5
PS s. 6/1, 2, 4, 5 a 7/6 a cv. 7 (dnes jsme procvičovali xkrát více a xkrát méně) – Eliška a Dymitrij mají stránky z PS nakopírované
ČJ – čtení – hlasité
Čítanka s. 25 – Středa nám chutná