Odpověď na: Kecací léto 2021

Fóra Ostatní Kecací léto 2021 Odpověď na: Kecací léto 2021

#124878
MirkaD

MIRČINO VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO 😀
jak si nebrat věci osobně
Potkáváme a dál budeme potkávat lidi,kteří neumějí kontrolovat své emoce a myšlenky.Zhořknou-li,budou na druhé prskat svou hořkost.
Pamatujme,že to není problém doby,
s tímto úskalím se potýkal již Buddha.Zřejmě nejznámější je pak tento jeho příběh:Buddha šel jednou klidně vesnicí svých odpůrců.
Jeden z nich vyběhl a Buddhovi sprostě nadával.
Buddha se zastavil,hleděl muži do očí,usmíval se,nechal ho vykřičet a poté se optal:”Když někomu koupíš dárek a on ho od Tebe nepřijme,komu ta věc bude patřit?”
Vesničan rozpačitěl.”No …přece mně.Já jsem tu věc koupil!”
Buddha přikývl.”Stejné je to s tvým hněvem.
Když ho nepřijmu,komu zůstane?

a něco s časopisu Medunka

MODLITBA ZA ZVÍŘATA
Slyš naši pokornou modlitbu,
Stvořiteli,
za naše přátele zvířata.
Zvláště za zvířata,která trpí,
za všechna,která jsou lovena,
nebo se ztratila,
nebo se zatoulala,
nebo jsou vystrašená či hladová,
za všechna,která musí být zabita.

Vyprošujeme pro ně všechnu Tvou
milost
a soucit pro ty,kteří s nimi přijdou do styku.
Prosíme o soucitné srdce
a citlivé ruce a laskavá slova.
Učin z nás samých skutečné přátele zvířat,
abychom tak rozdávali požehnáni
těch kdo jsou milosrdní….